Czym jest dostępność witryny?

Założeniem strony internetowej jest udostępnianie internautom informacji, zarówno tekstowych, graficznych czy multimedialnych.

Aby zagwarantować każdemu użytkownikowi dobry dostęp do informacji, W3C (World Wide Web Consortium) ustanowiło tzw. zasady dostępności: WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

O stronie internetowej mówi się, że jest dostępna, gdy jej zawartość może być przeglądana (i w zależności od przypadku modyfikowana), a jej usługi wykorzystywane przez wszystkie osoby bez względu na ich sytuację materialną, językową, kulturową, predyspozycje fizyczne czy psychiczne – zgodnie z definicją podaną przez Tima Berner-Lee, dyrektora W3C i wynalazcę World Wide Web.

Miarą dostępności strony internetowej jest zastosowanie określonej liczby zasad ergonomicznych, rozłożonych na kilku poziomach. Organizacja WAI (Web Accessibility Initiative), której misją jest proponowanie rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnienie sieci osobom niepełnosprawnym, publikuje zalecenia dotyczące tych zasad: WCAG (Web Content Accessiblity Guidelines).

Respektowanie tych zaleceń określa poziomy dostępności strony internetowej (zdefiniowano 3 poziomy): A (najbardziej pobłażliwy), AA i AAA (najsurowszy).

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

Góra strony