Brief

Brief - Tworzenie strony internetowej
Sklepu Internetowego

Poniższy dokument pozwoli nam poznać Państwa oczekiwania odnośnie projektu.
Wszystkie informacje zawarte w briefie objęte są klauzulą poufności i zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby przygotowania oferty i projektu.
Jeżeli niektóre pytania wydają się Państwu zbędne można je pominąć.

Góra strony